Wij zijn een groep zorgverleners in de eerste lijn die elkaar al jaren kennen en ook al lang met elkaar samenwerkten. Toen de kans zich voor deed om in dit mooie pand met elkaar onze bedrijven te vestigen, hebben we dat met veel enthousiasme opgepakt.
Het zorgaanbod sluit goed aan bij de zorgvragen in de wijk, maar ook in de regio er omheen.
Uw voordeel is dat wij elkaar makkelijk weten te vinden voor overleg en door samenwerking en korte lijnen een betere kwaliteit van zorg kunnen neerzetten.
Kijkt u rustig rond op onze gezamenlijke website, en klik desgewenst door op de sites van de hulpverleners die voor u interessant kunnen zijn.